Hugo de Jonge stelt dat het virus zich verspreidt ‘met name onder ongevaccineerden’ en hij – zoals partijen stellen – zelfs lijdt aan een ziekelijke vaccinatiedrift. En al is hij volledig incompetent, het is belangrijk dat dit soort uitspraken controleerbaar zijn. Zeker als zijn even onbetrouwbare partijgenoot Grappenhaus aangeeft ‘Er komt geen lockdown voor ongevaccineerden’. Dan gaan toch echt alle alarmbellen af. Het is immers de onderbouwing van een maatregel die inbreuk maakt op grondrechten, die tweedeling zaait en een opmaat zou kunnen zijn voor meer toezicht door de staat. Een aangifte doen tegen de staat is dan ook niet zo heel vreemd en eigenlijk een noodzaak.

Zeker nadat wij zelf al eerder hebben geschreven over radicalisering en uitsluiting die inmiddels de norm aan het worden is. En dat we ons al hebben afgevraagd of de volgende stap anarchie of nog meer vrijheid beperkende ‘corona’ maatregelen worden. De beantwoording van de demissionaire minister president Mark Rutte op vragen van de met ontslag gestuurde Mona Keijzer. Want, zo werd gezegd ‘Er zijn geen voornemens om G2 in te voeren’. Dat Ab Osterhaus het een ‘ideale oplossing’ vindt als ongevaccineerden op een eiland worden gezet, Francisco van Jole, hoofdredacteur van JOOP.NL die ongevaccineerde Christenen de dood wenst of de IC baas Armand Girbes van het UMC Amsterdam in februari als stelde gewoon voor een maximum aantal COVID patienten. Dan is Baudet zijn ‘Forumland’ idee – volgens veel van deze mediakanalen een opvangplek voor wappies – misschien nog niet eens zo’n slechte oplossingsrichting als het gaat om het bestrijden van de Corona/COVID19 crisis. Misschien zijn dan ook de spontane (politieke) bijeenkomsten weer toegankelijk worden voor alle raadsleden.

We staan echter nu weer voor zo’n moment van nog meer radicalisering en uitsluiting. Als we nu kijken naar waar de almachtige Hugo zich op baseert: het RIVM. Datzelfde  RIVM publiceert cijfers over positief geteste personen, waarbij de verhouding gevaccineerd en ongevaccineerd per leeftijdsgroep wordt vermeld. Daar zie je: Jongeren testen vaker positief en bij die groepen is het merendeel van de positief geteste personen ongevaccineerd. Logisch ook want ongevaccineerden moeten – als ze deel willen nemen aan het openbare leven of een café willen bezoeken – zich laten testen. In tegenstelling tot gevaccineerden. Zij kunnen dan ook ondanks Corona/COVID19 achtige klachten vrij deelnemen aan het openbare leven of een café bezoeken. Er wordt daarbij voorbij gegaan aan de aanwezige natuurlijke immuniteit bij ongevaccineerden. De kans is dan ook zeer groot dat het virus juist verspreid wordt door en onder gevaccineerden.

Bij ouderen ontstaat echter een ander beeld: vanaf 40+ is meer dan de helft van de positief geteste personen wel gevaccineerd en dat percentage neemt boven de 60 jaar toe tot 80% die wel zijn gevaccineerd.

En als je nu kijkt naar het normale ‘leven’. Want dat jongeren meer besmet raken is op zich logisch: ze gaan er meer op uit, jongeren hebben meer contacten en dus ook meer risico op besmetting. En zoals minister Hugo al eerder aangaf:  “We weten dat jongeren met een kwetsbare gezondheid een behoorlijk risico lopen op een ernstiger verloop van Corona / COVID19”. Met uitzondering van de jongeren met een kwetsbare gezondheid dan ook. Want het is tegelijkertijd ook minder erg als jongeren met een niet kwetsbare gezondheid Corona/COVID19 oplopen want als ze ziek worden, verloopt dat minder heftig.

Dat de vaccinatiegraad bij jongeren lager is, is natuurlijk simpelweg te verklaren voor het vaccinatie beleid. Waarbij inmiddels ook duidelijk is, de effectiviteit drie maanden na de tweede prik van het Pfizer-vaccin is nog 75 procent. Het AstraZeneca-vaccin is dan nog maar 61 procent effectief. En bij gevaccineerden die ouder zijn dan 35 jaar neemt de effectiviteit sneller af dan bij jongeren, zo concluderen onderzoekers.

Los van wat een ieders mening is over vaccins in een testfase of niet. Als minister Hugo, de incompetente, roept “met name verspreid onder ongevaccineerden”, het is pure propaganda. Kan me namelijk niet aan de indruk onttrekken dat er ook in zijn omgeving data analisten of communicatiemedewerkers zijn die hem wel het juiste kunnen laten zeggen. Wat er nu gebeurd is namelijk pure propaganda en wordt er paniek gezaaid. Want waarom is er niets gedaan aan de ziekenhuis (IC) beddencapaciteit. Ook de druk op de zorg van nu is puur door personeelsgebrek en het overheids bezuinigingsbeleid. De zorg is niet overbelast maar zwaar onderbezet waarbij in Nederland ook nog eens minder ziekenhuis (IC) bedden beschikbaar zijn dan in andere landen.

En ik durf het best aan om te zeggen, jongeren zullen door hun “lifestyle” in de levensfase waarin ze zitten altijd meer verspreiden. Bij de ouderen zie je echter het effect van afnemende bescherming en daarmee verspreiding onder gevaccineerden. En zelfs De Jonge ziet een toename van de vaccinatiegraad. Dit zal op basis van zijn eigen tweet binnen nu en enkele weken uitkomen op minimaal 86%. En 14% ongevaccineerde Nederlanders waarvan er logischerwijs ook nog eens een groot aantal natuurlijke immuniteit hebben omdat ze reeds besmet zijn geweest met Corona / COVID19. Maar Hugo de incompetente wil meer dan 90% vaccinatiegraad. De reden van de druk op de ziekenhuis (IC) bedden is dan ook puur te wijten aan minder bedden door enorm overheid falen. Bezuinigingen op de gezondheidszorg en minder handen aan het bed t.o.v. bij het aantreden van Rutte I.

Neem ook mee de effecten van de grote bijeenkomsten zoals de Grand Prix F1 te Zandvoort, demonstraties in Amsterdam en ook al de BLM demonstraties in 2020. Zie de effecten van voetbalwedstrijden met publiek en ook al blijkt nergens dat (meer) bezoek aan theaters, musea en restaurants brandhaarden voor besmetting zijn. Het dichtgooien van de grenzen levert in die zin meer Corona/COVID19 bescherming op. Dat zal in het geradicaliseerde brein van Hugo de Jonge echter niet opkomen.

De QR samenleving die de coronapas creëert is dan ook alleen een schijnveiligheid en leidt tot tweedeling, (medische) discriminatie en uitsluiting, ongelijkheid, ze tast de economie (nog verder) aan, het leidt tot meer armoede en het wekelijks binnenhalen van Corona / COVID19 brandhaarden leidt ons land alleen maar verder naar de verdoemenis.

Nu wil ik niet oproepen tot een revolutie. Maar een revolutie ontstaat natuurlijk niet indien iedereen tevreden is. In die zin is Hugo misschien de ware Hugenoot waartegen we onze Christelijk-Humanistische normen en waarden en de bijbehorende vrijheden moeten beschermen. Voor een Hugo de Groot lijkt deze gymnastiekleraar te weinig bagage te hebben al zou een ‘ter eeuwige gevangenisse‘ -zo kan straks blijken- toepasselijk zijn om vervolgens te ontsnappen in de boekenkist dan wel weer kunnen.

Hugo kan het dan ook zomaar veroorzaken. Want ook een revolutie ontstaat vaak als er ontevredenheid is over:
– moeilijke leefomstandigheden,
– sociale ongelijkheid,
– geen politieke inspraak,
– financiële moeilijkheden vooral als deze worden gezien als verspilling van de staat,
– de groep die kritisch staat t.o.v. het gevoerde beleid krijgen een overhand c.q. meerderheid.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland/Enschede is het waard!