Nee. Dat was het antwoord van de deskundige en adviseur Jaap van Dissel op of de verspreiding van het #coronavirus kan komen omdat zorgmedewerkers zonder beschermingsmiddelen moeten werken.

Zou Jaap van Dissel de informatie op de website van het RIVM wel eens hebben gelezen? Heeft hij wel eens contact gehad met ex RIVM collega dr. Marianne van der Sande? Zij concludeert dat mondkapjes de verspreiding van een virus konden beperken. Mondkapjes die door de financiers van het RIVM te weinig zijn ingekocht en daarom nu volgens het RIVM niet helpen.

En dan ook nog de gedachte dat er gedacht wordt aan een versoepeling van de lockdown maatregelen. Want wie zijn daar dan de deskundige adviseurs? De volg app bouwers!?

De app bouwers van de 63 voorstellen die door de overheid zijn geselecteerd en zich niet aan de professionele integriteit verbinden. De app bouwers die zonder technische details op basis van overheid aannames wel door de selectie kwamen?

Volgens ondertekenaars van ‘veilig tegen corona’ die zich ook aan hebben gesloten bij Bits of Freedom en Platform Bescherming Burgerrechten was er ook onvoldoende ruimte voor het bespreken van de praktische en organisatorische inbedding alsook de maatschappelijke en fundamenteelrechtelijke onduidelijkheden.

De vraag of een app wenselijk is bleef daarmee onbeantwoord. Heldere maatstaven voor de beoordeling en ordening ontbraken en er was geen tijd om deze af te stemmen. Er was een gebrek aan transparantie over besluitvorming. Er was niet duidelijk welke voorstellen uiteindelijk zijn overgebleven of afgevallen. Pas via een persbericht van het ministerie (ook de opstellers van het eisenpakket en beoordelaars) werd aangegeven welke apps nog in de race zijn. Hoezo de slager keurt zijn eigen vlees!

Welke deskundigen gaat het landsbestuur consulteren voor het opstarten van de economie? De klimaat tafel kennissen. De gelijk denkende kennissen. Een economie die opgestart wordt zonder niet geregistreerde app gebruikers? Want bij niet genoeg app afname zou toch verplichting volgen zo werd aangegeven. En op niet opvolgen verplichting staat natuurlijk een passende straf.

Waar nu vooral op wordt ingespeeld is onze weerbaarheid, onze sociale cohesie, onze empathie voor de medemens. Als blijk van waardering is er dan straks de volg app. Heb je heb niet! Dan voor straf blijvend in de lockdown. Iets van een modern registreer of het geweer. En dat in het jaar van 75 jaar vrijheid.

– moeilijke levensomstandigheden,
– sociale ongelijkheid,
– geen politieke inspraak,
– financiële moeilijkheden en als deze worden gezien als verspilling van de staat.
– de groep die kritisch staan t.o.v. het gevoerde beleid krijgen een overhand c.q. meerderheid (in geval vreedzame meerderheid).

Het gevaar van de totalitaire staat komt met goede bedoelingen. In crisistijd kan de leider zo lijkt het tot nu toe zonder consequenties van opvatting veranderen en deze dus ook doorzetten.

Want….. als iets zeker is ondanks de donkere wolken en huidige duisternis. Er is weer een zonnige en lichte dag van morgen.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!