Etnisch registreren heeft geen zin als er geen racisme en geen ‘witte’ schuld kan worden geconstrueerd. Dan kunnen problemen beter onder de pet blijven. Althans dat is het motto van ‘Gutmenschen’ c.q. ‘deugers’ als socialistische hulpverleners, linkse ‘beroeps’ politici en vrouwenemancipatie clubs.

Registratie op basis van religieuze herkomst was tot in de jaren tachtig evenmin taboe. Sinds de jaren 80, onder druk van de deugers wordt er niet meer op religie geregistreerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lepelt gegevens over etnische groeperingen echter gelukkig nog moeiteloos op. Dit op basis van het herkomstland.

Na de vierde generatie valt het herkomstland theoretisch niet meer na te gaan, maar in de praktijk blijken mensen van de tweede, derde en vierde generatie zelfs met mensen uit het herkomstland te trouwen, waardoor het registratiecircus in een Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) zich herhaalt. Ook dit dus een bewijs van de zo gepropagandeerde maar volkomen mislukte multiculturele samenleving.

Waar deze mensen ook voor wegkijken is de realiteit op basis van CBS cijfers: ‘21 niet-westerse verdachten per 1 verdachte Nederlander!’.

De overheid behoord op feiten gebaseerde cijfers en meningen beleid te maken. Met de door de deugers gewenste manipulaties wordt de werkelijkheid geweld aangedaan. Wie geloofd dan uiteindelijke de overheid nog. Sterker nog, als je terug denk aan het ‘vastberaden’ optreden van de Belastingdienst bij de gedachte onregelmatigheden bij de kinderopvang toeslagen.

De ruim 300 ouders die in 2014 werden geselecteerd en waarvan de toeslagen werden stopgezet. Het was geen toeval dat het vooral mensen met immigratie achtergrond waren. De belastingdienst heeft inmiddels bekend gemaakt vanaf 2012 middels een ‘risicomodule’ 11.000 mensen met een dubbele nationaliteit strenger gecontroleerd te hebben dan andere Nederlanders. De tweede nationaliteit was een officieel selectiecriterium om te bepalen of er een verhoogde kans was op fraude.

Wees als overheid daarom gewoon open, eerlijk en transparant waarop en waarom je onderzoek doet. Wees open over etnische achtergronden dan kunnen mensen reageren, maak je geen onnodige slachtoffers en kun je rechtmatig onderzoek doen naar echte onregelmatigheden.

De zittende elite hebben hun volk, hun cultuur en tradities verraden en opgeofferd aan de multiculturele (eigenlijk multi-etnische) waanzin. Vervolgens selecteren ze dan op etniciteit de binnengehaalde nakomelingen om deze tevens als dader te slachtofferen. Het is de meest beproefde tactiek van de liberale commies is groepen mensen tegenover te zetten en vervolgens de ene groep een ‘slachtofferrol’ en de andere groep een ‘daderrol’ toe te bedelen. Bij ontmaskering is dan ‘zwijgen’ het ‘kan het me niet herinneren’, ‘vanuit een breder perspectief gezien’ of ander kul argument.

En zoals Pim Fortuyn al zei, cijfers liegen niet. In 2018 voor het eerst meer allochtonen dan autochtonen verdacht van een misdrijf.

Een onevenredig groot aantal jongeren uit minderheidsgroepen dat in contact komt met het strafrechtsysteem. Wat de bijgevoegde overzichten ook duidelijk maakt, is dat door de autochtone bevolking (veelal authentieke Nederlanders dus) er ook misdrijven plaatsvinden.

Dit benadrukken in ons eigen land is in wezen natuurlijk al te gek voor woorden. Maar, dit is dan ook geen aanval op autochtonen als zodanig. Het is gericht aan de bestuurlijke, financiële en culturele elite en hun trawanten die de immigratie uit de hand heeft laten lopen van een redelijk aantal dat ons land goed kan verwerken tot een stortvloed die ons land onherkenbaar verandert. Tegen de ‘deugers’ die manipulatie van cijfers wil.

Met het ongelimiteerd binnenhalen van culturen die haaks staan op onze westerse waarden en normen ondermijnt de zittende elite (veelal ook klimaat fetisjisten) de autochtone bevolking en draagt ze tevens bij tot een extra onveilige samenleving en toename antisemitisme. Ze verraden de inwoners, het Nederlandse volk, de mensen door wie ze zijn gekozen en door wie ze worden betaald.

Als het zo doorgaat met de bevolkingsgroei, telt Nederland in 2100 mogelijk 24 miljoen mensen, de helft allochtoon. Het is dus de hoogste tijd de voor bevolkingspolitiek, vonden ook deskundigen Jan van de Beek en Jan Latten al in 2018. Bedenk eens wat dit voor invloed heeft op ons klimaat, de veiligheid en het Nederlandse volk.

In plaats van de ongelimiteerde import van allerlei verwarde steekbaarden en Afrikaanse stamleden zou hulp en voorlichting over geboortebeperking in de landen van de gelukszoekers, vele malen beter zijn. Dan hebben alle kinderen nog een leefbare planeet, kan een ieder zijn eigen land opbouwen en worden de Europese landen (en Nederland) ook weer een stuk veiliger en veel mensen minder arm. Bijkomend zullen we in Nederland dan ook weer grote gezinnen krijgen.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland is het waard!