Zestien statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) via Nidos in de leeftijd van 15 tot 18 jaar aan Perikplein. 550 asielzoekers via COA aan de Parkweg. En dan zijn er de plusminus 500 Oekraïners en derdelanders nog.

NIDOS

Voogdij-organisatie Nidos heeft inmiddels aparte woongroepen voor jonge vreemdelingen die overlast veroorzaken. Nu is bekend dat ‘vluchtelingen’ zich regelmatig melden zonder papieren.

Deze zelfverklaarde minderjarige vreemdelingen komen veelal uit Noord-Afrika. De vreemdelingenpolitie en IND moeten dan maar schatten hoe oud iemand is.

Kortgeleden werd in Enschede een conflict tussen twee jeugdgroepen uitgevochten. Met als resultaat een dode (15 jaar) en een zwaargewonde. Beide jongens waren minderjarige Syrische vluchteling en woonden in pleeggezinnen en waren onder toezicht van jeugdbeschermingsorganisatie Nidos

Nu is kortgeleden leeftijd fraude onderzocht door de voetbalbond van Kameroen. Frauderen met persoonsgegevens is een bekend probleem in het Afrikaanse land.

Zeventig procent van de jeugdspelers die waren geselecteerd voor de kwalificatieperiode van de Afrika Cup voor spelers onder de 17, bleken te oud voor deelname.

Wie heeft en hoe is de leeftijd van de NIDOS jongeren vastgesteld?

COA

Op dit moment is er een tijdelijke noodopvang op het evenemententerrein bij Vliegveld Twenthe. Daar verblijven nu ongeveer 550 vluchtelingen.

Deze vluchtelingen verhuizen van de tijdelijke noodopvang naar het nog te realiseren AZC aan de Parkweg.

Hoe het exact zit blijft natuurlijk gissen. Maar op basis van berichten in de media ontstaat toch het beeld dat het COA het niet zo nauw neemt met afspraken en regels.

Zie alleen al Albergen waar verschillende bouwstops zijn opgelegd aan het COA. De inmiddels euro 300000 aan dwangsommen in ter Apel. Dwangsommen die simpelweg worden voldaan met belastinggeld opgebracht door de Nederlandse gemeenschap.

Asiel advocaten, hoogleraren, politici, ambtenaren, pastoors en dominees, journalisten, Eurocommissarissen, VN diplomaten en dik gesubsidieerde ‘vluchtelingen’organisaties (NGO’s). Velen leven er rijkelijk van.

Het is echter als een lekkende kraan. Een emmer plaatsen betekend niet dat het lek is gedicht. Waarbij we ons eens echt van bewust moeten zijn dat vooral wiens winkeltje in gevaar komt aan het woord is.

Zolang er niet rigoureus wordt ingegrepen blijft het dweilen met de kraan open.

Zullen het COA en ook NIDOS hun cliënten in opdracht van de huidige beleidsmakers slecht gecontroleerd en vooral massaal blijven plaatsen.

Zullen er overal AZC’s verschijnen. AZC’s in luxe hotels maar dus ook op de meest ongezonde plekken.

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels.

Op het terrein waar het AZC is gepland was in het verleden Kooy Isolatie gevestigd. Bij Kooy Isolatie is in grote mate asbest gebruikt en gedumpt blijkt uit verschillende bronnen.

Bevindt zich in de grond van het terrein grote hoeveelheden asbest dat valt onder wat wordt genoemd ‘blauwe asbest’.

Dit blauwe asbest wordt in de wetenschappelijke wereld ook wel crocidoliet genoemd. Deze soort is donkerblauw van kleur en wordt algemeen beschouwd als de meest gevaarlijke en meest dodelijke vorm van asbest.

Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met materialen die dit asbest bevatten en om professionele hulp in te schakelen voor de verwijdering ervan om blootstelling te minimaliseren.

Dit in tegenstelling tot wat er in Enschede nu gebeurt. Want ‘Er wordt niet in de bodem geroerd en de wooneenheden voor asielzoekers worden geplaatst op een (nieuwe) afdeklaag’.

Inmiddels zijn er ook bronnen die aangegeven dat het asbest van een andere categorie op een onjuiste en feitelijk illegale wijze wordt afgevoerd. Dit betreft asbest uit de categorie 2a.

Deze categorie 2a is bevestigd door een erkend laboratorium dat gespecialiseerd is in asbestanalyse. Omwille van een ‘deadline’ wordt het opruimen echter niet gedaan zoals het zou moeten gebeuren bij deze categorie 2a.

Conclusie

We hebben in Enschede een aardige reputatie als het gaat om opkomen voor onze belangen. Maar of je nu voor of tegenstander bent van dit AZC. Voor of tegenstander van massa immigratie.

Ik ken geen kinderspeelplek waar in verschillende talen staat ‘graven’ ivm dodelijke asbest in de grond verboden. Of wooneenheden in een nog welvarend land met bovengrondse riool- en water aan- en afvoer.

Feit is ook dat veel oud medewerker zijn overleden als gevolg van het werken met verschillende soorten asbest. Dat wetende en dan toch er nu op deze wijze mee wordt omgegaan is wat mij betreft schokkend. Een toekomstige schandvlek waar je zonder gevolgen niet zomaar in kunt ‘roeren’.

Of gaan de verantwoordelijken straks meelopen in stille tochten?

Want laten we wel zijn, vluchten voor oorlog en geweld. Maar vervolgens asbestkanker oplopen als gevolg van wegkijkbeleid.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede / Nederland is het waard!