Minister Ollongren claimde dat er in de periode 2017-2021, toen zij verantwoordelijk was voor de woningbouw, bijna 140.000 woningen bij zijn gekomen dankzij de 1 miljard euro ‘stimuleringsmaatregel’ als woningbouwimpuls.

Maar de onderbouwing voor deze rijksbijdrage schiet tekort. Het ontbreekt aan betrouwbare informatie bij de minister of er door deze regeling sneller, betaalbaarder en meer huizen gebouwd worden.

En wat doet het huidige kabinet onder verantwoordelijkheid van de minister Hugo de Jonge (nu verantwoordelijk voor woningbouwimpuls). Hij wil opnieuw 1 miljard euro ‘stimuleringsmaatregel’ als woningbouwimpuls uitgeven.

#koekoek #KlaarMetDitKabinet

Zie hier het gehele rapport van de rekenkamer