Er werd in 2016 een nieuwe politieke partij opgericht. De naam: GeenPeil. Een van de redenen van oprichting was dat de bestuurders van toen (en nu!) het gat tussen de burger en de politiek niet konden dichten. Het grootste wapenfeit van GeenPeil, eerder een beweging, was dat ze zorgden dat er een referendum werd gehouden over het associatieverdrag met Oekraïne. Wat er gebeurde met de uitkomst van dat referendum? NIETS.

Net als dat met de uitslag van het referendum in 2005 over het ‘Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa’ gebeurde. En als een uitslag je niet aanstaat….. dan bewerk je het onderwerp tot een ander verdrag (Verdrag van Lissabon) en schaf je uiteindelijk het instrument ‘referendum’ uit voorzorg gewoon af.

Mensen die betrokken waren bij de beweging/politieke partij GeenPeil; Jan Roos, Thierry Baudet, Jan Dijkgraaf. En voordat mensen gaan denken, is de ‘kop van jut’ van Verbindend Enschede helemaal gek geworden, straks gaat hij zich ook nog vergelijken met deze ‘narcisten, egocentrische opportunisten, ijdele mannetjes’ zoals een andere medeoprichter van GeenPeil, Bart Nijman het omschreef. Wees gerust, los van een parallel die er lichtjes is, deze column gaat over Enschede.

Een van de parallellen is democratie in combinatie met armoede in vele verschijningsvormen; energiearmoede, klimaatarmoede, gezondheidszorgarmoede, belastingarmoede, woningarmoede, bijstandsarmoede, corona contactarmoede, menstruatiearmoede en dus steeds meer democratische armoede.

De democratische armoede profileert zich in vele verschijningsvormen waarbij er representanten van de zittende partijen zijn die geen enkel middel schuwen. Elke vorm van ‘vermeend’ anders denken moet worden gecensureerd, de in hun ogen dader moet worden geframed met de bedoeling monddood maken. Het gaat maar om een ding, en dat is politiek gewin. En dit gaat tot in de privé omgeving.

Zelfs de inmiddels zichtbare dossiers in Enschede die zijn te scharen onder ‘democratische armoede’, het dossier van de ondernemer Gertjan Ardesch tot nu uiteindelijke het raadsonderzoek maatwerk uitvoering sociaal domein, je kunt er inmiddels een boekenkast mee vullen. Afgelopen woensdag 26 mei de informele bijpraatsessie ‘WiFi tellingen/€ 600.000,- boete’ die plotseling de status geheim kreeg. Daarop heb ik (net als twee collega raadsleden Margriet Visser en Mart van Lagen) besloten deze bijeenkomst te verlaten. Nadien vernamen we dat er niets nieuws was verteld. Echter, de consequentie voor de blijvers, ze zijn vanaf dat moment belemmerd in hun controlerende taak.

De politieke strategie die leidt tot democratische armoede zie je onder meer terug in coalitie/oppositie verhoudingen. Traineren en incomplete beantwoording van vragen of helemaal niet reageren. Geheim achterkamer overleg om raadsleden monddood te maken en tussentijds aanpassingen doen hoe de afspraken kunnen worden uitgelegd en hoe te hanteren.

We gaan in Enschede nu richting zomernota. Een tussentijdse inkijk van wat is begroot voor 2021. En dat geactualiseerd met het jaarresultaat 2020. Tijdens de zomernota 2019 was de coalitie zorg ‘Hoe herinnert de Enschedeër zich over twintig jaar deze gemeenteraad?’

Nu met de verkiezingen GR2022 in aantocht moeten alle zeilen worden bijgezet om nog te scoren!

Bij deze de voorspelling qua ‘uitruil pakketten’ voor de zomer ‘cadeau’ nota:
– Energievisie, RES, landelijk gebied,
– Zwembad, Het Diekman topsport campus, clustering sportvelden,
– Centrumkwadraat, Muziekkwartier, De Kop (waar de ‘boodschap’ nog van komt).

Voor Verbindend Enschede blijft voorop staan;
Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!