Goed nieuws schattingen door het RIVM:
‘De maatregelen tot afgelopen maandag, zoals geen handen meer geven en sluiting van de horeca, hebben bijgedragen aan de afremming van het virus’

De zwalkende koers van het RIVM is al vaker benoemd. Nu is het niet vreemd dat het beleid soms gewijzigd moet worden als er sprake is van een nieuw virus, maar sommige bochten zijn wel heel bijzonder. De eerste lentedag is dan wel geweest. Een zwaluw maakt toch ook geen mooie zomer. De berichtgeving over de aantallen Corona slachtoffers in Italië waren ook één dag hoopgevend.

We moeten ons daarbij realiseren dat er 26 maart een plenair debat plaats vindt over de bestrijding van het Corona virus. De kans is dan ook groot dat het RIVM, gewoon zijn politieke broodheren een handje helpt. En daarin gaan ze ver.

Bedenk daarbij:
– de meeste besmette mensen zijn thuis en RIVM rapporteert alleen de nieuwe ziekenhuisopnamen,
– er wordt niet getest omdat er volgens het RIVM schaarste is,
– er veel onduidelijk is omdat er te weinig data beschikbaar is

Maar:
– de druk op de Nederlandse intensive care zorg is erg groot Er dreigt landelijk een tekort aan bedden.

Hoeveel mitsen en maren wil je hebben. Kijk naar de grafiek rekening houdend met die mitsen en maren. Neem daarbij het woordenspel met intelligence lockdown, targeted lockdown en schat dan de waarde in van de woorden van het RIVM-hoofd Jaap van Dissel.

Wat dat betreft het is niet eenvoudig, communicatie. De gemeenteraad en het college in Enschede hebben ook afspraken gemaakt over hoe het democratische besluitvormingsproces zoveel mogelijk doorgang kan vinden en over hoe raad en college samenwerken om de focus op de crisis te kunnen houden. Die afspraken steunden en steunen we volledig.

Dat het even tijd nodig heeft, begrijpen we dan ook volledig. De afgelopen dagen leek het Enschedese B&W dan ook wat uit de Corona bunker te komen. Dit lijkt echter gezien de informatie voorziening tot nu toe alleen persoonlijke PR te zijn.

De raad was, is en blijft eindverantwoordelijk. Hoe moet en kan je de verantwoordelijkheid nemen als raadslid als er geen antwoorden komen en er op deze gebrekkige wijze wordt gecommuniceerd. Wat dat betreft krijgt het tot nu toe van ons de kwalificatie schandelijk!

Wanneer je van de inwoners de verantwoordelijk hebt gekregen en ook aanvaard hebt om de gemeente te besturen en haar burgers te dienen dan moet je die verantwoording nemen, juist NU!

Doe wat je doen moet, stop die persoonlijke PR. Toon het TECHNOLOGISCHE, INNOVATIEVE EN CREATIEVE waar zo over wordt opgegeven in het raadsvoorstel herijking Citymarketing.

Bedenk daarbij………….. als iets zeker is ondanks de donkere wolken en huidige duisternis. Er is weer een zonnige en lichte dag van morgen.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland (Enschede) is het waard!

De snelste weg naar het totaal overzicht naar onze andere Corona dagboek publicaties