Onder Rutte is Nederland op veel plekken reeds een identiteitsloze ‘multiculturele’ chaos geworden. De belangenverstrengelingen met organisaties als het private WEF zit ondanks de leugen -na de ontmaskering– inmiddels zo diep dat het voor de huidige overheid inmiddels belangrijker is om de EU en het WEF te dienen dan de Nederlandse burger.

En dat de banden verder gaan dan het ‘complot’ denken waarmee het tot voor kort werd afgedaan is steeds meer duidelijk en wordt er nu zelfs toegegeven dat er juridisch bindende overeenkomsten zijn. Voor velen misschien nog wel wat verrassend, de tentakels reiken inmiddels tot in de lokale politiek. Zo diep dat je je kunt afvragen wat gezien de korte lijntjes de werkelijke betekenis van functie elders is geweest. De lijntjes van ’volksvertegenwoordiger’ Omtzigt zijn broer en zijn vrouw -en mijn nu nog collega raadslid- Ayfer Koc met deze WEF zijn inmiddels wel meer openbaar.

Na 2020 dacht ik qua politiek eerlijk gezegd: erger kan niet. Maar wat was 2021 een rampenjaar en werd een steeds verder groeiende kloof tussen regering en bevolking zichtbaar. Crisis is net als polarisatie een modewoord en dit jaar heeft het mensen versneld van elkaar vervreemd. Politiek is er geen vooruitgang geboekt en in de uitvoering (coronabeleid, toeslagenaffaire, gasdossier, Migratie/AZC, klimaat) is het gezonde verstand verdwenen.

Het wantrouwen tussen overheid en de bevolking is toegenomen en de afstand provincie/randstad groter dan ooit. Het reikt overduidelijk verder dan de ongehoorde Groninger (gas), de Zeeuw uit Zeeuws Vlaanderen die zijn geliefde op Zuid Beveland wil bezoeken (tol betalen) of de Tukker die het onbegrijpelijk vindt dat de minister van het huidig demissionaire kabinet weigert de afvalwater injectie in de schone Twentse groond te stoppen

Demissionair nadat het kabinet aftrad wegens het grootste naoorlogse schandaal in de Nederlandse geschiedenis, de toeslagenaffaire, maar waarvan straks bewindslieden doodleuk weer deelnemen in het nieuwe kabinet. Ongetwijfeld gesteund door de gepolitiseerde wetenschappers met steevast dezelfde receptuur: het selectief kiezen van data om gewenste en alarmerende resultaten te verkrijgen voor zeespiegelstijgingen, stikstofdeposities en IC-bezettingen.

Het democratisch gekozen kartel dat zich na 274 dagen weer in het zadel heeft gehesen zal doorgaan met het vernietigen van onze zorgvuldig opgebouwde welvaart, die tot stand kwam door goed overleg in de polder en een gezonde zakelijke ambitie.

Ook geo-politiek gezien zal 2022 spannend worden. De vraag daarbij is of Europa de plek is voor een nieuwe koude oorlog. De VS en Rusland hebben meer raakvlakken in China. China en de VS om de regulering van techbedrijven en de digitale munten. China en Rusland zoeken steun bij elkaar in politieke conflicten die de band met het Westen raken.

Op energiegebied leidt dat tot nauwere samenwerking, maar economisch kunnen beide landen Europa en de VS niet klakkeloos de rug toekeren. Want terwijl Europa zich bezighoud met Taiwan trekt Rusland zijn troepen samen aan de grens met Oekraïne. En neem aan, de VS heeft al vaker duidelijk gemaakt dat Europa zijn veiligheid boontjes zelf moet doppen. Voor de VS is Europa in die zin strategisch minder relevant.

In economische opzicht is China wel een zeer belangrijke markt voor automerken, financiële instellingen en modemerken. Deze branches zullen de landspolitiek dan ook onder druk zetten om vooral niet teveel te escaleren met China waardoor het een diplomatieke nachtmerrie wordt. Het Chinees – Amerikaanse conflict in de financiële sector speelt zich online af. En juist dat gaat ook Europa hard raken omdat bijvoorbeeld de schulden van Evergrande (november 2021 ruim 260 miljard euro) gigantisch zijn en het bedrijf is actief in een sector (vastgoed die naar schatting een derde van de Chinese economie beslaat. In verkoopvolume is het de op een na grootste vastgoedonderneming van China.

Wat ook niet moet worden onderschat zijn de mogelijke mondiale gevolgen van de Chinese problemen. Als Evergrande omvalt, zal dat wereldwijde gevolgen hebben. Evergrande heeft 2800 vastgoedprojecten in 310 Chinese steden, is actief in de autobranche, gezondheidszorg en televisie, en creëert direct en indirect 3,8 miljoen banen. Onder de beleggers in Evergrande zijn ook grote Amerikaanse vermogensbeheerders als The Vanguard Group, Dimensional Fund Investors en BlackRock Fund Advisors.

Er speelt echter op de achtergrond ook nog een mogelijke demografische ramp af die op China afkomt. De bevolking zal met een kwart tot de helft afnemen wat direct consequenties heeft voor de beleggingen van Evergrande. Het vastgoed waarin is belegd bestaat voor een groot deel uit appartementen waar niemand in woont en dat is gebouwd met geleend geld. Door de leegstand en dus het stoppen met bouwen van huizen daalt ook de vraag naar grondstoffen, zoals beton en staal.

De mogelijke implosie van Evergrande zou China in een uitermate slecht daglicht zetten en veel investeerders wegjagen. Daarmee komt dan ook de Communistische Partij meer onder druk te staan. Ze zijn dan ook veel angstiger voor de eigen binnenlandse mensen dan Europa denkt. Het is ook daarom dat ze veel geld en aandacht besteden aan politie en bewakingscamerasystemen.

Xi Jinping voelt dat en het is ook daarom dat hij de uitnodiging van het WEF maar wat graag weer aannam in 2021. Dit nadat hij in 2017 zijn China al mocht promoten In die zin, de EU en de Chinese Communistische Partij hebben inmiddels veel gemeenschappelijk als het gaat om bestuurscultuur.

Bij de redding van Evergrande maakt de Chinese Communistische Partij gebruik van speciale commissies om bedrijven te herstructureren. Commissies waarin de Chinese overheid de facto de meerderheid heeft. Van de zeven zetels zijn er vier voor bedrijven die onder beheer staan van de staat of van regionale overheden in de provincie Guangdong, waar Evergrande is gevestigd. De EU heeft de private onderneming WEF dat de aangesloten landen in ‘Gleichschritt’ wil laten functioneren.

Door deze aanpak van de Chinese Communistische Partij zijn het wel de binnenlandse belangen die het eerst worden gediend. En juist dat zal de relatie met buitenlandse investeerders en vermogens investeerders onder druk zetten. Daar komt bij, met in het achterhoofd de komende tussentijdse verkiezingen in de VS zal het Biden dwingen tot een ‘Amerika First’ strategie en -handelen. Doet hij dat niet, dan zou hij de hij de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat kunnen verliezen. Als dat gebeurt, wordt het voor hem veel moeilijker om wetgeving erdoor te krijgen.

Waar de EU in het verleden vooral de Oostelijke grenslanden naar zich toe trok. Na de BREXIT en nadat Hongarije en Polen (waar ook Chinese belangen een rol spelen) elkaar nadoen, zullen er steeds meer landen hun soevereiniteit terug willen. De huidige EU is naar mijn mening eindigend en dat weten ze. Europa kan prima zonder de huidige EU. Europa is een verzameling van soevereine natiestaten. Onze huidige leiders zijn met uitzondering van enkelen zetbazen die klappen en buigen als leden van het EU politbureau spreken.

Zie daar de parallel met China. De alsmaar absurdere ‘corona’ dwangmaatregelen. Dwangmaatregelen die in Nederland zijn legitimiteit baseert op de noodwet. Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat partijen dit steunen, zij werken feitelijk mee aan de ondergang van de democratie/rechtsstaat en plegen verraad tegen het volk.

Voor 2022 kan ik alleen maar hopen dat steeds meer mensen zullen beseffen dat er echt iets moet veranderen in ons land. En tóch ben ik optimistisch over 2022. De kritische massa onder de bevolking wordt groter en groter. De vertrouwensbreuk tussen de overheid en het overgrote deel van de bevolking wordt dan ook steeds duidelijker.

En al is de noodwet verlengd tot 1-9-2023. 16 maart 2022 zal een echte krachtmeting worden waarbij het volk zich democratisch kan uitspreken tegen de staat.

Wat mij betreft wordt het dan ook:
‘Dag 2021, welkom 2022.

Dat we samen voor het gezonde mogen strijden.
Juist omdat het met oud en nieuw wederom alleen de kurken zijn die we mogen laten knallen.

Veel geluk en gezondheid voor 2022.’

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede/Nederland is het waard!