Vanavond 16-9-2019 staat op de agenda voor de stedelijke commissie onder meer de ‘Discussienota Bezuiniging op subsidies’. Als je nu kijkt naar de subsidies (voor Enschede 105 miljoen begroot voor 2019) en ziet wat daar allemaal onder valt zie je dat er echte keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes door te kijken naar efficiency, doelmatigheid en alleen het verplichte. Meer zelf de regie en verantwoordelijkheid nemen.

Komende week meer info over onze bijdrage. Maar voor ‘meer uitgelicht!’ alvast een tipje van de subsidie sluier.

Geplaatst op 12 september:

Op basis van de afgelopen periode kwamen er in Nederland WEKELIJKS ‘vluchtelingen’ binnen door het open grenzen beleid die door eenmalige intake alleen al € 23 miljoen kosten.

Vervolgens worden deze ‘vluchtelingen’ als statushouder doorgesluisd naar de gemeenten voor een ingerichte sociale huurwoning met aangelegde tuin.

Waar ze dan hartelijk worden ontvangen om te genieten van de bijstand (€ 14000,- per bijstand gerechtigde) en om te worden begeleidt door de asielindustrie die wordt bekostigd middels subsidies.

Bij het behalen inburgering ook nog eens € 10000,- cadeau.
https://www.rijksoverheid.nl/…/moet-ik-mijn-inburgering-zel…

Niet om echte vluchtelingen NIET te willen helpen.

Hoelang gaan we dit nog volhouden?
Wil de politieke elite en aanhang hiervoor blijven wegkijken?

Realiseer wat de gevolgen kunnen zijn voor:
– moeilijke levensomstandigheden,
– sociale ongelijkheid,
– geen politieke inspraak,
– financiële moeilijkheden en oorzaken die worden gezien als verspilling van de staat.

https://www.dagelijksestandaard.nl/…/factcheck-de-regering…/

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede / Nederland is het waard!

Geplaatst op 13 september:

Wederom een schrijnend voorbeeld van een totaal mislukt systeem in combinatie met de gevolgen van marktwerking in de zorg.

In dit voorbeeld komt ook vreselijk duidelijk naar voren wat de gevolgen zijn van de versnippering en systematiek.

Zvw
De ziekenhuisrekening van de patiënt wordt betaald door zorgverzekeraar die daar middels premies voor betaalt. Let wel: de ziekenhuisrekening inclusief panden, directie, managers, teamleiders, coaches, adviseurs van de zorgverzekeraar. Dit valt onder de Zvw.

WMO
De thuis woonsituatie (als er hulpvraag is) wordt betaald door de gemeente middels een nagenoeg oncontroleerbare vergoedingssystematiek door landelijke overheid. Hieronder vallen ook de PGB vergoedingen. Dit valt onder de WMO. Door de WMO worden ook veel kosten van de bekende ‘zorg-cowboys’ betaald.

Wlz
De verpleeghuis situatie (hulpbehoevender en medische verzorging) wordt betaald door de overheid via niet risicodragende Wlz uitvoerders in de diverse zorgregio’s. De Wlz wordt deels betaald via eigen bijdrage en premie. In de verpleeghuizen zie je ook meer en meer begeleiding en vrijwilligers werkzaam op vroegere betaalde functies.

Onze ouderen en hulpbehoevenden zijn de dupe van totaal doorgeslagen gevolgen van de marktwerking:
– onderhandelen over hoeveel operaties je mag uitvoeren
– een dokter die vooral druk is met administratie
– overcapaciteit en dan toch mensen verplaatsen
– zorg inkopen op prijs en kwaliteit op basis van lijstjes verzonnen door managers van dezelfde zorgverzekeraar
– controle freaks/controle dwang: 40% administratie, 15% zaalarts bij patiënten, 20% overhead ziekenhuis

En dan volhouden met het ingestudeerde standaard zinnetje: “Zorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn”.

Ook hier net als gisteren de vraag: ‘Maar hoe lang gaan we dit nog volhouden?’

Wil de politieke elite en aanhang hiervoor blijven wegkijken? Dit niet bespreekbaar maken?

Realiseer wat de gevolgen kunnen zijn voor:
– moeilijke levensomstandigheden,
– sociale ongelijkheid,
– geen politieke inspraak,
– financiële moeilijkheden en oorzaken die worden gezien als verspilling van de staat.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede / Nederland is het waard!

Geplaatst op 17 september:

Tijdens de stedelijke commissie van 16-9-2019 ging het voor een groot deel over de ‘Discussienota Bezuiniging op subsidies’
 
In de video opname deze bijdrage waar onderstaand tevens de spreektekst is te lezen. Aansluitend was er nog een extra raadsvergadering. Deze ging over de motie -die we mede in hebben gediend- Motie Herbestrating Harberinksweg.
 
Onvoorstelbaar dat deze motie niet werd aangenomen. Hierdoor zijn de aanwonenden en ondernemers weken slecht bereikbaar. Ook voor hulpdiensten. Daarnaast is het nog maar de vraag of de archeologisch historische waarde nog kan worden hersteld.
 
Wellicht dat het dreigement van dezelfde wethouder van Houdt tijdens de subsidie bespreking ‘wilt u als raad een spuitende binnenstad. Ja’ toch veel indruk heeft gemaakt op bijvoorbeeld het CDA, GroenLinks en de VVD.
 
Wat dieper ingezoomd is onze inzet voor de bezuiniging:
• Ook voor 2020 de subsidies niet te indexeren om daarmee wederom € 600.000,- aan bezuiniging te realiseren;
• Voor 2021 € 1.000.000 structureel extra te bezuinigen op beschermd wonen;
• Indien er binnen beschermd wonen / taallessen / begeleiding statushouders te weinig ruimte is voor bezuinigen (de 1 miljoen dus), dit aan te vullen vanuit de grootste 40 ontvangers van subsidie.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Het origineel wint het altijd van de kopie. En zoals bekend was het origineel van Albert Einstein.
 
Maar laten we vandaag beginnen met een mooie uitspraak die is gebruik door een van onze wethouders afgelopen week:
‘Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt’


 
Volgens de technische sessie zouden we alleen kunnen en mogen kijken naar 27 miljoen van de 105 miljoen subsidie.
 
Wij hebben over subsidies afgelopen week al gepubliceerd op sociale media. Verwacht daarover van ons geen vlog.

Authentiek als we zijn gaat het ons maar om één ding: het wel en wee van Enschede.
 
De gedachten gaan dan nog terug naar de zomernota en de interpellatie over de Broekheurnerborch.
Naar een antwoord van B&W op artikel 35 vragen eerder dit jaar. Daarin de opmerking ‘Het college distantieert zich van uw term ‘asielindustrie’.


Mijn gedachten gaan ook terug naar afgelopen week: 

– een stichting die onder de noemer laaggeletterdheid brood ziet in de asielindustrie

– een mevrouw van 84 jaar die de dupe wordt van regelgeving en afschuiven
 
Zeker als je bedenkt dat ‘zorg-cowboys’ laks of helemaal niet worden aangepakt. Onze motie daarvoor werd al simpel weggestemd door de coalitiepartijen. In Almelo heeft de wethouder wel dat licht gezien.
Daarna meerdere dossiers doorgegeven. Ik zal de details weglaten ivm herleidbaarheid. Maar reactie NUL.
 
Want laat duidelijk zijn: Zorg in natura en persoonsgebonden budgetten zijn gewoon subsidies.


Maar ook gesubsidieerde instellingen die op zoek gaan naar extra inkomsten en commerciële werkplekken willen gaan verhuren.


Een verbonden partij die in de zoektocht naar extra inkomsten, direct en indirect gesubsidieerde activiteiten ontwikkelt.
Gratis feesten in de binnenstad geeft, meebetaalt aan een kunstgrasveld op het Diekman waar Europees niet op gespeeld mocht worden. Maar wat er wel toe heeft geleidt dat andere verenigingen alleen maar noodreparaties kunnen krijgen. Want…..het GELD is op!
En wat te denken van zwembaden die werden en worden wegbezuinigd.
 
Terwijl de nood, ellende en ongelijkheid in onze stad toeneemt.
En als we dan kijken naar de subsidies. Die stijgen alleen maar.
We zullen wat ons betreft dan ook echte keuzes moeten maken. Keuzes door te kijken naar efficiency, doelmatigheid en alleen het verplichte. Meer zelf de regie en verantwoordelijkheid nemen.


Dat het morele vingertje komt, dat de politieke emotie kaart wordt getrokken. Wij accepteren dat. Gaan graag in discussie en debat. We zullen dat doen zoals je van ons mag verwachten.


Authentiek en maximale transparantie. Politiek bedrijven waar we rekening houden met voortschrijdend inzicht en respect.


In die zin putten we kracht uit de door de wethouder afgeraden motie bijstand en bijverdienen. Afgelopen week bleek dat onderwerpen uit die afgeraden motie toch een nadere bestudering en wellicht uitwerking krijgen. Dank daarvoor.
 
We hebben al voor veel geld aan mogelijke bezuinigen rechtstreeks doorgegeven aan de verschillende wethouders.
Wij zien de bezuinigen in hoofdlijnen bij de programma’s:
Duurzaam Wonen, Leven, Werken en Vitaal & Sociaal.
En zeker niet bij:
Programma Samenleving & Bestuur, de kinderboerderijen.
en ook niet bij financiën en organisatie, TV Enschede.
Tot zover onze bijdrage VRZ
———————————————————————————————————————————————————————————————————————