Zelf heb ik Willem Engel wel eens ontmoet maar verder amper gevolgd. Ben niet zo van zijn stijl’dansen. Maar wat er gebeurt -zeker in het licht van de eerdere arrestaties van Eline van ’t Noordeinde en Max van de Berg– maakt deze zaak zeker interessant. Het is, zo moet je constateren, een rechtszaak van gevaccineerd Nederland tegen ongevaccineerd Nederland. De 70.000 aangiften tegen Hugo de Jonge lijken te zijn weggegooid en de aangifte die Wybren van Haga deed werd simpelweg geseponeerd.

Huig Puig wordt gearresteerd. Huig Plug, de klokkenluider, die zich onder meer bezighoudt met de zaak Demmink. De zaak Demmink waar toen nog CDA-Kamerlid Omtzigt in 2014 vraagtekens zette bij de verklaring van minister Opstelten van Justitie in de zaak tegen oud-topambtenaar Joris Demmink. Maar door Sybrand Buma resoluut (vanaf 18 minuten) werd terug gefloten en tot op de dag van vandaag geen uitleg geeft waarom. Ligt daar wellicht ook een reden om Pieter Omtzigt weg te werken?

Inmiddels is het zover dat als je niet hardop roept om pro-Oekraïne te zijn, dan ben je een Poetin aanhanger. En dat zonder dat deze mensen zich afvragen waarom ik juist de Oekraïners wel een warm hart toe draag. In de laatste raadsvergadering was het een raadslid – een geboren Bulgaarse die als kleuter met een Kalasjnikov op de rug had gelopen in haar geboorteland – die vragen stelde over Gazprom en hoe snel de gemeente Enschede de gaslevering contracten kon verbreken. De geboren Bulgaarse kwam voor de raadsvergadering bij me met de vraag of ze de vragen ook namens mij mocht stellen. Mede omdat de contracten reeds ten einde liepen en 1-1-2023 stopten wilde ik dat niet. De vragen waren in die zin totaal overbodig en voor de politieke bühne.

Ik vroeg haar nog wel of ze ook de mogelijke consequentie mee wilde nemen dat wij dan per direct weer de Groningse aardgas kraan open gingen zetten. De Groningers hadden immers aangegeven daar open voor te staan. Wat was het resultaat. Deze geboren Bulgaarse benaderde mensen van mijn fractie met de vraag wanneer ze afstand van mij gingen nemen. Want ik was pro Poetin! Dan kan ik alleen maar concluderen dat het als kleuter dragen van een Kalasjnikov niet alleen wat met de rug van deze geboren Bulgaarse heeft gedaan.

En ik zal nu wellicht wederom worden gezien als harteloze Poetin fan. Maar waar de Oekraïense vluchtelingen bij ons per week 60-135 euro (€60 evenveel als gewone asielzoekers nu al krijgen) leefgeld (eten, kleding en zakgeld) kunnen krijgen. Kan de gewone Néderlander zijn energierekening niet meer kan betalen, en wordt afgescheept met een fooi ter compensatie. Heeft een Nederlands gezin (man/vrouw twee kinderen) dat moet leven van de bijstand, per week nog geen 50 euro leefgeld (eten, kleding en zakgeld).

Mogen de Oekraïners direct werken waarbij ze het recht op leefgeld behouden. Terwijl de Nederlander met een bijstand uitkering direct wordt gekort en bij niet tijdig opgeven van een bijverdienste genadeloos afgestraft. Waren het in de jaren 60 (na de Italianen en Spanjaarden) Turken en Marokkanen die werden gehaald als goedkope gastarbeider. De voor dood en geweld gevluchte Oekraïners zijn het nu. Met als resultaat dat de Nederlander nog verder in de armoedeval geraakt. En Oekraïne – gezien het gemiddelde inkomen van € 377,- voor de oorlog – niet alleen moeizamer een economische en sociale herstart kunnen maken. Ook de prikkel tot snelle terugkeer en wederopbouw van dat land is er niet.

Dan is wel duidelijk wat de huidige minister van wonen, als minister van volksgezondheid, welzijn en sport bedoelde met ‘Nederland krijgt er tot 2030 een MILJOEN mensen bij’. Hij deed mogelijk toen al aan zijn eigen werkverschaffing! Boeren uitkopen, weilanden volbouwen met huizen en 1 miljoen nieuwe mensen erin.

Mede op basis van hoe ik de afgelopen jaren – en vooral en nadrukkelijker de afgelopen vier maand – persoonlijk heb ervaren. Zolang wij de manipulatie, het bedrog, de hersenspoeling en indoctrinatie die over ons, het volk, is uitgestort niet doorzien. Niet doorzien hoe onbarmhartig de valsheid van de politieke elite is die hun eigen agenda uitwerkt waarbij zij een arrogantie en hooghartigheid laten zien en aan dag leggen. Terwijl wij een legitieme zorg hebben over de ontwikkelingen in Nederland (en Europa). Dan zullen de geschoolde pionnen van de politieke elite (ook lokaal) de dienst uit maken.

En parallellen met het verleden? Ik heb wel eens gelezen dat het de strenge straffen, de hiërarchie en perfect georganiseerde administratie was die de Stasi zo groot maakte. Na de val van de Muur bleek 1 op de 5 inwoners van de DDR samengewerkt te hebben met de Stasi. Tienduizend van hen jonger dan achttien. Sinds 1991 heeft iedere burger uit de voormalig DDR het recht om zijn eigen Stasi-rapport in te zien.

In Nederland is in 2002 een wet ingevoerd die de AIVD verplicht om mensen die ze volgen of aftappen na vijf jaar op de hoogte te stellen als dat geen grotere belangen schaadt. In 2013 werd al bekend dat de telefoons van minimaal twee politici werden getapt door de AIVD.

Nu blijkt inmiddels uit WOB-documenten dat de staat controle uitvoerde op media, burgers en politici die kritisch waren op het gevoerde corona beleid. Waar de landelijke verkiezingen vol in het teken stonden van de corona beperkingen. Als reden voor de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen worden nu verschillende redenen gegeven. De politiek doet echter een ding niet…. zichzelf de spiegel voorhouden.

Denk aan de afhandeling toeslagenaffaire, kind uithuisplaatsingen, secretaris-generaal Demmink van Justitie die al jaren wordt beschuldigd van pedopraktijken maar alle aantijgingen steeds verdwijnen in de doofpot en de hoe wordt omgegaan met de afhandeling van de aardgas problematiek in Groningen. Dan is het niet vreemd dat veel mensen de huidige staat zien als onbetrouwbaar. Of noemen we dat het nieuwe politieke elan na de bestuurlijke vernieuwing waarbij uiteindelijk dezelfde ‘ossies’ aan de touwtjes trekken.

Ik zou dan graag antwoord willen hebben op de vraag of in een democratie kritisch zijn ten opzichte van het gevoerde beleid wordt gezien als opruiing? Of is de ‘parlementaire’ democratie dood en is het de angst van de staat dat mensen die kritisch staan ten opzichte van het gevoerde beleid de overhand krijgen?

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland (Enschede) is het waard!