‘Bobbels onder het tapijt’ die angstvallig vooruitgeschoven worden volgens de journalist. Over de financiën hebben we al vaker wat gezegd waar een college partij iets heeft van…. zuur. Het heeft niets van frisheid en realisme.

De werkelijkheid is dat er in Enschede dezelfde partij politiek wordt gevoerd als landelijk. Oplopende schulden die worden verbloemd met verkoop lokaal tafelzilver waarmee wij net als de lokale relaties uiteindelijk ook aan het ‘rijksbijdrage’ geld-infuus komen te leggen. En daarmee, als we geen echte keuzes maken totale afhankelijkheid. Lees hieronder en zie de overeenkomsten!

Overschot / Staatsschuld

Er eigenlijk helemaal geen geld. Er is wel een niet terug te betalen schuld. De overheid financiert haar uitgaven deels van de opgebrachte belastingen en de tekorten worden bijgeleend. Al met al geen gezonde economische basis met een resultaat van ruim € 400.000.000.000 ( 400 miljard) staatsschuld.

Deels is dat geïnvesteerd in bijv. infrastructuur ( wegen, bruggen, sluizen ..), deels in ( verheidsgebouwen, ziekenhuizen, gevangenissen, defensie, tevens een kleine goudvoorraad etc. En wat is er gebeurd met veel van deze investeringen? In plaats van het probleem aanpakken is het ‘tafelzilver’ geprivatiseerd. Door dit eenmalige cashen werden de ontstane tekorten op de balans weggepoetst. Om het niet gelijk op te laten vallen is dit ‘tafelzilver’ geprivatiseerd. Niet ingrijpen waar het moet, nee, dat halen ze uit hun hoofd.

Het is daarom ook niet alleen de massa immigratie. Onze overheid, de wetmakers, hebben ons land verkwanseld. Daardoor kan de volksvijandige elite de overheid dicteren in wat te doen en laten. En let wel, het is niet alleen Nederland als soevereine staat, ook andere landen in Europa worden gegijzeld door de globalistische elites. Het enige passende antwoord daarop is: nationalisme!

Met nationalisme krijgt ‘het volk’ de grip over het eigen land en op de eigen overheid weer terug. Het nationalisme is het ‘instrument van het volk’ en daarom wordt het te vuur en te zwaard door de controlerende overheden en censurerende media bestreden.

Zie ook een Urgenda-uitspraak die de overheid verplicht CO2-uitstoot verder terug te dringen. Want zo werkt het inmiddels in Nederland. De democratie staat onder druk doordat activisten (Urgenda en Milieudefensie) zich slim laten subsidiëren door stichtingen als Postcodeloterij etc. Via de rechter nemen ze dan de overheid in de tang. Dezelfde overheid die ze ruimhartig subsidieert. De Raad van State, een ongekozen college van oude en volk hatende regenten vinden zij daarbij volledig aan hun kant. Het is de kiezer die de politiek opdrachten verschaft. Niet de rechter, niet de Hoge Raad.

Zie ook het huidige ECB beleid van te lage rente en de politiek van de Europese Commissie. De herverdeling van kapitaal van West-Europees belastinggeld naar Oost-Europa en vooral het zwakke zuiden om bijvoorbeeld de euro te ‘redden’ zijn in wezen gewoon communistisch herverdeel-beleid. Het linkse ‘politiek correcte denken en praten’ heeft daarbij de deur opengezet voor de islamisering en de massa-immigratie.

De EU/VN verdragen / regels en door Internationale gerechtshoven vastgelegde jurisprudentie bepalen de dagelijkse gang van zaken. Nederland is het enige land ter wereld dat grondwettelijk heeft vastgelegd dat het daartoe verplicht is. Artikel 94 van onze Grondwet bepaalt dat internationale wetten en besluitvorming voorrang hebben boven de wetten en de beleidsvoornemens van het Nederlands parlement en de Nederlandse regering. Wij moeten alle verordeningen uit den vreemde opvolgen.

Lokaal komen de eurofiele partijen en bestuurders zonder visie steeds vaker met uitspraken als ‘Twente kent de weg naar de Europese miljoenen’. De werkelijkheid is echter anders: de Nederlander was/is en blijft EU netto-belastingbetaler. En de bijdrage gaat alleen maar oplopen omdat het VK verstandig heeft gekozen. Ze hebben ondanks EU chantage laten weten dat het Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten, op welke manier dan ook. De EU die als een dictator fungeert in Europa en die de islam in Europa promoot. Nu zal er weer meer Nederlands belastinggeld naar de EU moeten aangezien de EU-lidstaten toch allemaal opdraaien voor het lidmaatschapsgeld wat Engeland niet meer betaald.

En dan te weten dat de Nederlander met anderhalf- en tweeverdieners met eigen huis niet meer rond kan komen. De Nederlander die daarvoor mee mag betalen voor de banken, voor multiculturele feestjes, voor Griekenland. Maar ook de Nederlander die verketterd wordt en vooral geen tradities mag hebben zoals Sinterklaas, Zwarte Piet, christelijke feestdagen, veilig en gezellig naar het zwembad. De ‘witte’ Nederlander die je continue mag beschuldigen van racisme en zijn slavernijverleden. De Nederlander die je na 40 jaar en meer hard werken kunt korten op hun pensioen.

Werkende armen! Dat is wat het links liberale beleid van de Nederlander heeft gemaakt.

Hoe lang pikt ‘De Nederlander’ dit nog? De wal zal het schip echter ook in Nederland definitief gaan keren. In Nederland zal er – met uw medewerking – ook een plek komen voor een leider als Salvini, Trump, Orbàn of zo zal straks blijken Boris Johnson.

http://www.rijksbegroting.nl/2019/voorbereiding/miljoenennota,kst248657_5.html