Wij geloven in samenwerking als soevereine natiestaat. We realiseren ons daarbij de politieke verschillen. Dit is alleen maar goed. Het politiek debat is belangrijk en van groot belang voor onze democratie. Het debat zullen we altijd voeren met respect voor ieders mening. Daarbij hebben we de overtuiging dat sociale cohesie niet het resultaat is van oeverloze tolerantie, maar van verdraagzaamheid binnen helder gestelde grenzen. In Nederland / Enschede is sprake van twee tradities die onze cultuur hebben geschapen: de christelijke en de humanistische. Dit zijn de kernwaarden van Groep Versteeg / Verbindend Enschede.