Op 1.5 meter afstand kun je nu eenmaal niet knuffelen.

Maar wat een contrast ook. Een contrast dat je ook ziet in ‘het laatste woord’.

Waar de kritische journalist zegt: ‘Juist in tijden van crisis moeten volksvertegenwoordigers, ongeacht politieke kleur, hun controlerende taak uitvoeren. Dat kan niet zonder kritiek. Het gaat wel om mensenlevens.’

Zegt de nuance journalist: ‘Dat maakt de last op de schouders van bestuurders, van premier tot burgemeester, een loodzware. Ondergetekende voelt dan ook niet de minste behoefte om zij die voor de opdracht staan het land door deze ongekende tijden te loodsen, de maat te nemen.’

Nu wordt in het laatste woord vooral de vergelijking gemaakt naar de landelijke politiek. En toeval of niet, het artikel ‘Politici, stop met elkaar zwartmaken’ geschreven is door de nuance journalist. En niet dat wij ons aangesproken voelen in deze. op geen enkele wijze. Maar wat is dan genuanceerd en wat ongenuanceerd. Wie zijn reflectie is dit?!

Sluit wel mooi aan bij wat we eerder plaatsten en graag nogmaals herhalen zonder op details in te gaan. Dat komt later wel in de openbare politieke discussie.

‘Los van de eigen politieke mening gaat het om de informatie voorziening en steun naar ons bedrijfsleven en onze inwoners. Als Verbindend Enschede stonden, staan en blijven we 100% bereikbaar voor het bedrijfsleven en onze inwoners.’

Onze -het glas halfvol- instelling blijft. We gaan er vanuit dat iedereen zijn best doet, dat niemand het ultieme gelijk aan zijn zijde heeft en dat er geen mens is die niet op zoek is naar de goede oplossing.

Wat ook duidelijk is: de Corona vrije bunker bestaat niet! Wat wel zo is, het is een tijd van crisis: “De mannen gaan zich van de jongens onderscheiden en de vrouwen onderscheiden zich van de meisjes!”

Juist nu is doordachte wijsheid, doortastendheid, moed en daadkracht nodig. Na de crisis dan gewoon weer bescheiden, want dan gaan we over tot de orde van de dag…….

De gemeenteraad en het college in Enschede hebben ook afspraken gemaakt over hoe het democratische besluitvormingsproces zoveel mogelijk doorgang kan vinden en over hoe raad en college samenwerken om de focus op de crisis te kunnen houden. Die afspraken steunden en steunen we volledig.

Dat het even tijd nodig heeft, begrijpen we dan ook volledig. De afgelopen dagen leek het Enschedese B&W dan ook wat uit de Corona bunker te komen. Dit lijkt echter gezien de informatie voorziening tot nu toe alleen persoonlijke PR te zijn.

De raad was, is en blijft eindverantwoordelijk. Hoe moet en kan je de verantwoordelijkheid nemen als raadslid als er geen antwoorden komen en er op deze gebrekkige wijze wordt gecommuniceerd. Wat dat betreft krijgt het tot nu toe van ons de kwalificatie schandelijk!

Wanneer je van de inwoners de verantwoordelijk hebt gekregen en ook aanvaard hebt om de gemeente te besturen en haar burgers te dienen dan moet je die verantwoording nemen, juist NU!

Doe wat je doen moet, stop die persoonlijke PR. Toon het TECHNOLOGISCHE, INNOVATIEVE EN CREATIEVE waar zo over wordt opgegeven in het raadsvoorstel herijking Citymarketing.

Bedenk daarbij………….. als iets zeker is ondanks de donkere wolken en huidige duisternis. Er is weer een zonnige en lichte dag van morgen.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!

De snelste weg naar het totaal overzicht naar onze andere Corona dagboek publicaties