Tussen zeggen en doen zit in de politiek nog heel veel lucht. Het verschil tussen partijvertegenwoordigers en volksvertegenwoordigers wordt echter wel duidelijk in het artikel ‘collegebeleid moet even anders’.

Er komt langzaam maar zeker antwoord en invulling op de vele vragen en acties die we hebben geïnitieerd. De afgelopen 4 weken waren voor ons dan ook extra hectisch. Dat zal nog wel even aanhouden maar wat ons betreft vooral toegespitst op hoe nu verder.

Een van de vragen (vanaf de 21ste!) en wens was het uitstel van de huur voor sportverenigingen. En al is het antwoorden eerst via de media niet de normale weg. Het college heeft in deze gedaan wat ze behoren te doen. Geweldig de lucht die de verenigingen krijgen.

Van onze aangeleverde prioriteiten lijst is nummer 4, de Regionale Energie Strategie (RES) en dan puur uitstel van vaststellen inmiddels ook ingevuld zo vernamen we al eerder via de media.

Als we na het Corona reces meer volksvertegenwoordigers opstaan.
Dan kunnen we gewoon met zijn allen over tot de orde van de dag. Daadwerkelijk en daadkrachtig werken in het belang van onze ondernemers en inwoners. Wij staan te popelen om onze verdere plannen te delen en vooral ook in te vullen.

Want….. als iets zeker is ondanks de donkere wolken en huidige duisternis. Er is weer een zonnige en lichte dag van morgen.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede is het waard!