Column

/Column

Disclaimer: de columns die ik schrijf zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek en maatschappelijk. En daarmee lokaal en / of landelijk mogelijk geen onderdeel van ons (politiek) verkiezingsprogramma.

Dat mogen alleen ZIJ,….

2021-07-29T07:49:55+00:00mei 20th, 2021|Column|

Veel gehoord in ‘t algemeen: ‘het is de wens van de democratische meerderheid’. En daarom moet dit beleid worden uitgevoerd omdat anders de democratische meerderheid zou worden getart, staat de rechtsstaat onder druk. En als het persoonlijker moet: - ZE kotsen je uit; - dat riepen ZE aan het [...]

Israël

2021-07-29T07:50:03+00:00mei 17th, 2021|Column|

De intro van deze ‘opinie’ van Nausicaa Marbe is passend: ‘in Nederland wordt dit conflict leugenachtig versimpeld en uitgebuit, door straattuig én politici’. Al met al maakt het tevens duidelijk, ‘wie de derde wereld importeert, zal een deel worden van de derde wereld’ De gebeurtenissen die reeds in geheel [...]

Kritische mensen

2021-07-29T07:50:28+00:00april 29th, 2021|Column|

Kritische mensen heb je absoluut nodig. Ze scherpen je eigen geest en niemand heeft toch ook de wijsheid in pacht. Bedenk daarbij dat kritiek in eerste instantie een vorm van betrokkenheid is. Als je organisatie, team of zelfs je gezin bestaat uit enkel ja-knikkers is er juist iets mis. [...]

Groot, groter, grootst!

2021-07-29T07:50:36+00:00april 21st, 2021|Column|

Wat je ziet is dat lokale politiek wordt gebruikt om decentraal de centrale problemen op te lossen. De lokale politiek is daar echter niet op ingericht. En kan zich er ook niet op inrichten omdat het ze onder meer aan middelen ontbreekt. Dat doet het rijk er namelijk niet [...]

De klimaat-democratie van de Regionale Energiestrategiën

2021-07-29T07:50:46+00:00april 15th, 2021|Column|

In 1997 werd het eerste wereldwijde klimaatakkoord gesloten in Kyoto. In het protocol van Kyoto (onderdeel van het klimaatakkoord van Kyoto) werd vastgelegd dat de deelnemende landen ook een deel van hun vermindering van de uitstoot van broeikasgassen mogen omzetten in maatregelen in het buitenland omdat sommige milieu gunstige [...]